Darmowa wysyłka
14-dniowe prawo do zwrotu
Pomoc i obsługa
Bezpieczne zakupy dzięki SSL
Wysokiej jakości filtr wody z odwróconą osmozą Made in Germany

1. Zakres


W przypadku zamówień za pośrednictwem strony internetowej Lesama Marcin Piotr Gaska, Jesrzego Popieluszki 12/18 10-693 Olsztyn – zwana dalej „BestWater” – obowiązują poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OW). Warunki klienta nie mają zastosowania, nawet jeśli Lesama i BestWater wyraźnie im nie zaprzeczył.


2. Zawarcie umowy

2.1. Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy kupna.


2.2. Do zawarcia umowy kupna dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i późniejszą akceptację zamówienia przez BestWater. Zamówienia można składać poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w sklepie internetowym lub poprzez przesłanie pisemnego zapytania za pomocą formularza kontaktowego.


2.3. W przypadku towarów fizycznych Lesama Marcin Piotr Gaska w pierwszej kolejności wysyła potwierdzenie zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail po otrzymaniu zamówienia. To potwierdzenie zamówienia nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty Klienta, akceptacja następuje dopiero w momencie wysłania towaru do Klienta.


2.4. W przypadku produktów cyfrowych do pobrania przyjęcie zamówienia następuje poprzez udostępnienie linku do pobrania w postaci klikalnego przycisku w sklepie internetowym lub przesłanie hiperłącza do Klienta e-mailem.


2.5. Lesama Marcin Piotr Gaska i BestWater ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.


3. Koszty wysyłki

3.1. Lesama Marcin Piotr Gaska przejmuje koszty wysyłki systemów wody pitnej na terenie Polskie. Kupujący ponosi koszty wysyłki pozostałych towarów na terenie Polskie. W przypadku wysyłki za granicę Klient ponosi wszelkie koszty przesyłki, w szczególności koszty wysyłki, cła i inne opłaty.


3.2. Ewentualne koszty wysyłki zostaną wykazane osobno w koszyku przed złożeniem wiążącego zamówienia.


4. Dostawa

4.1. Jeżeli dostawa towaru w terminie podanym na stronie internetowej nie jest możliwa, a czas dostawy przekracza tydzień, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.


4.2. W przypadku braku towaru Lesama Marcin Piotr Gaska niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie i zwróci dokonane wpłaty.


4.3. W przypadku produktów do pobrania umowa zostaje spełniona przez BestWater w momencie jednorazowego udostępnienia klientowi wykonywalnego łącza do pobrania.


5. Zastrzeżenie tytułu

5.1. Dostarczony towar pozostaje własnością BestWater do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.


5.2. Klient ma obowiązek ostrożnie obchodzić się z towarem, za który nie został jeszcze w pełni opłacony, oraz zlecić jego terminową naprawę na własny koszt, zgodnie z instrukcjami konserwacji BestWater.


6. Gwarancja i gwarancja

6.1. Jeżeli towar ma wady, które w znacznym stopniu utrudniają użytkowanie zgodne z umową, klient początkowo uprawniony jest jedynie do świadczenia uzupełniającego. BestWater może usunąć wadę, dostarczając rzecz wolną od wad lub ulepszając rzecz już dostarczoną. Naprawę uważa się za nieudaną najwcześniej po drugiej nieudanej próbie. Następnie Klient ma możliwość zmniejszenia umowy lub odstąpienia od niej.


6.2. Bez względu na ustawową odpowiedzialność za wady materiałowe, BestWater udziela swoim klientom 30-letniej gwarancji na systemy filtracyjne Jungbrunnen 66-00, 66-10, 66-11 i 33-00 na warunkach wymienionych poniżej. Gwarancja dotyczy wszystkich części tych systemów, z wyjątkiem części elektrycznych i elektronicznych, pompy wspomagającej, pompy permeatu, kranów i uszczelek. Gwarancja nie dotyczy komercyjnego lub przemysłowego wykorzystania systemów.

Przy dziennym zużyciu ponad 100 litrów filtrowanej wody (permeatu) lub całkowitej rocznej objętości przekraczającej 36 500 litrów, można założyć zastosowanie komercyjne lub przemysłowe.6.3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku stosowania oryginalnych części zamiennych BestWater i ich regularnej wymiany w zależności od indywidualnej intensywności użytkowania i stopnia zabrudzenia, ale co najmniej w następujących odstępach czasu:


- Filtr osadowy 5 µ co 6 miesięcy

- Filtr z węglem aktywnym co 12 miesięcy

- Filtr osadowy 1 µ co 12 miesięcy

- Filtr mineralny co 12 miesięcy

- Wysokowydajny moduł energetyzujący co 3 lata.


6.4. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli dany system nie zostanie uruchomiony w ciągu 14 dni od daty dostawy i następnie utrzymany w ciągłej pracy.


6.5. Gwarancja wygasa także w przypadku nieprawidłowego i niewłaściwego użytkowania lub jeżeli montaż systemu/fontanny młodości nie został przeprowadzony fachowo i zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi i montażu. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy system/fontanna młodości jest podłączony do przyłącza zimnej wody, które odpowiada wartościom granicznym niemieckiego rozporządzenia w sprawie wody pitnej.


6.6. W przypadku odsprzedaży systemu gwarancja może zostać przeniesiona wyłącznie za zgodą BestWater.


6.7. Aby dochodzić roszczeń gwarancyjnych, towary muszą zostać zwrócone po uprzedniej konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego w naszym sklepie.